מכירים את המילים בשיר "מה נעשה, מה נע-עשה עם אתר מלא שגיאות כזה"? זה הגרסה של המשתמש המתוסכל כשהוא נכנס וכל מיני notice צצים בכל הכיוונים, ו-warningים חוגגים להם. בכאלה טיפלנו במדריך הקודם. אבל מה עם שגיאות קריטיות, כמו E_PARSE, E_ERROR ו-out of memory?