כשיש הרבה רשומות במסד וצריך להציג אותם למשתמש שווה לפרק את הפלט לכמה עמודים. וגם לשלוף הכל לא צריך. אפשר לשלוף רק את מה שהמשתמש הולך לראות.