כמה זמן לקח לעמוד להטען ולמה? את התשובה שלאלה הזו אפשר לקבל על ידי שימוש בפונקציה microtime שמחזירה את הזמן הנוכחי בדיוק של חלקי שניה.