הפונקציה in_array של PHP משמשת אותנו בהרבה מקרים, אבל יש לה גם תכונות מיוחדות שעשויות לגרום לתוצאות להיות לא צפיות.