6 שלבים ל התקנת PHP, התקנת APACHE, התקנת MYSQL עם תיאורים והסברים של כל התהליך.