בגיטאהב הופיע הרחבה אקספרימנטאלית חדשה שמאפשרת להוסיף מטודות למשתנים סקלריים: מספרים, מחרוזות, בוליאנים ומערכים.
ככה זה נראה -

$variable = " hello world! ";
$result = $variable->trim()->toUpper()
          ->replace("world", "php")->split(' ')->sort();