פונקציה אחת מספיקה כדי ליצור תמונות מוקטנות, מוגדלות ומשונות.
הקוד שעובד עם כל פורמט, וההסבר לשירותכם.