העלאת קבצים ותמונות ב-php, שמירת קבצים ותמונות במסד והעלאה ב-ajax
כל אלה — בכתבה ארוכה אחת.