הוספת כפתור ה"לייק" לאתרים הכתובים בשפת PHP, ולא מבוססים מערכות CMS מתקדמות (Wordpress, Joomla ועוד...).