הגירסה הבאה של PHP תיקרא PHP 7, תוך דילוג על PHP 6. מדוע זה קרה?