כל כמה זמן מתכנתים רבים על איך נראה קוד מושלם.
הנא דוגמה לא רעה שצריך לקרוא בקול רם

קוד בשיר