נפטרים משלושת האותיות www שליוו אותנו הרבה שנים. היום הם מהווים מטרד שמשתמש צריך להקליד, ובעל אתר צריך לשלם עליו.