כמו כל נתון אחר שהמשתמש שולח לנו, לא נסתמך על כתובות אימייל. נצטרך לבדוק לא רק אם כתובת האימייל תקנית, אלא גם אם האימייל באמת קיים. PHP באה לעזרתנו, ומספקת מסנן מובנה לבדיקת תקינות אימייל. לפני שנראה איך להשתמש בו, ננסה לכתוב פונקציה כזאת בעצמנו.