כתיבת כתבות ומדריכים היא לא עסק קל. באיחוד כשמדובר בכתבה טכנית שדורשת הבנה טכנית מהכותב. ולא סוד שאנשים טכניים בדרך כלל מביאים את רעיונותיהם בצורה טכנית טוב יותר מאשר בכתב. עובדה זו מעידה על אפשרות שיפור לא מנוצלת בתהליך כתיבת הכתבות, עליה אני אספר.