היום אני אספר על התקפה בשם Sockstress/Slowloris/Slow Read ועל דרכים למניעתה.